Jutrzenka poprawiła wyniki w pierwszym kwartale 2010

Producent słodyczy miał w pierwszym kwartale 139,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 8 mln zł zysku netto. Rok wcześniej spółka miała 131,6 mln zł obrotów a na czysto zarobiła 5,9 mln zł.

rodzynki w czekoladzie jutrzenka

Jutrzenka,rodzynki w czekoladzie

Zdaniem zarządu najważniejszymi czynnikami, które w perspektywie kolejnego kwartału będą miały wpływ na wyniki grupy są: sytuacja makroekonomiczna w kraju oraz dynamika zmian PKB, sytuacja makroekonomiczna na świecie i kształtowanie się popytu konsumenckiego w segmentach rynku spożywczego na rynkach na których działa grupa, kształtowanie się cen podstawowych surowców, w tym ziarna kakaowego na giełdach towarowych, cen opakowań opartych na pochodnych granulatu do tworzyw sztucznych oraz opakowań kartonowych, kształtowanie się kursów walutowych, w szczególności EUR do PLN, USD do PLN i GBP do PLN, które mają wpływ na osiągane przychody oraz rentowność działalności eksportowej jak również na kształtowanie się cen zakupu wybranych surowców.

Grupa kontynuuje działania mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie wpływu zidentyfikowanych ryzyk na wyniki finansowe. Zarząd analizując dotychczas wypracowane wskaźniki ekonomiczne grupy przewiduje w najbliższych miesiącach roku obrotowego kontynuację dotychczasowych trendów w zakresie osiąganych marż i zysków.

Comments are closed.